Węgrzynowice

Po raz pierwszy o wsi Węgrzynowice należącej do parafii w Górce Kościelnickiej mówią dokumenty z końca XIV w. – wówczas wieś ta była własnością szlachecką. Następnie władali nią benedyktyni tynieccy, a w XVIII w. przejął ją skarb państwa, który odsprzedał miejscowość prywatnym właścicielom.

Miejscowość, której nazwa patronimiczna pochodzi od imienia Węgrzyn, lokowana była na prawie niemieckim, o czym świadczy ulicowy układ zabudowy (wzdłuż obecnej ul. Węgrzynowickiej) oraz niwowy rozłóg pól. W XV w. we wsi istniał folwark oraz karczma, następnie, tak jak w sąsiednich miejscowościach, powstał dwór, wzmiankowany w XVIII w. (dziś możemy oglądać jego szczątki) oraz okalający go park.

marzec 7th, 2008

Wstecz