Kantorowice – kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

            Skromny, ufundowany przez pochodzącego z tych stron a zamieszkałego w USA ks. prałata Ludwika Wysockiego. Wybudowany w latach 1985-1986 według projektu Romana Łomnickiego. Na ścianie zamykającej prezbiterium zawieszony jest duży, współczesny obraz pędzla Piotra Moskala, przedstawiający św. Stanisława unoszonego przez anioły, a w dole, na tle panoramy Krakowa klęczącego Piotrowina, który – według legendy – został wskrzeszony przez świętego biskupa. Obok widnieją dwie barokowe figury aniołów z XVIII w., a wyżej zabytkowy krucyfiks z XVII w.

marzec 7th, 2008

Wstecz