Tereny wchodzące w skład obecnej Dzielnicy XVII Miasta Krakowa mają niezwykłą i bardzo bogatą przeszłość.

Wiele by można wymienić tutaj znamienitych osób począwszy od walecznych rycerzy, poprzez świętych mnichów, przedstawicieli słynnych rodów, działaczy politycznych, artystów, aż po tych nieznanych - ludzi rozstrzelanych pod murem fortu lub na ulicy przez hitlerowców.

Na terenie administracyjnej Dzielnicy XVII są tereny rolnicze, mieszkaniowe, przemysłowe, wojskowe, znajduje się tutaj kilka kościołów oraz jeden z cmentarzy komunalnych Miasta Krakowa.

Jest tutaj ważny węzeł komunikacyjny łączący osiedla miejskie i graniczące z nimi osiedla domków jednorodzinnych które stanowią granicę administracyjną miasta.

Strona internetowa projektu została tak zbudowana, aby stanowiła źródło podręcznej wiedzy dla każdego. Materiały w niej zawarte były drobiazgowo zbierane przez młodzież, gimnazjalistów oraz dokumentowane przez grupę fotograficzną działającą przy MDK Fort 49 “Krzesławice”. Wszystkie materiały opublikowane na stronie internetowej oraz w “Przewodniku po mojej małej ojczyźnie - Wzgórza Krzesławickie” zostały poddane profesjonalnej korekcie historycznej.

Materiał został podzielony na zagadnienia zawarte w kluczowych słowach - hasłach, które pozwalają na szybką nawigacje i znalezienie odpowiedniego tematu.

Projekt ma na celu wzbudzenie świadomości o miejscu w którym żyjemy.