Ojczyzna to kraj dzieciństwa
miejsce urodzenia
to jest ta mała najbliższa
ojczyzna …
(Tadeusz Różewicz)

Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka,
świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć,
ale gniazdo tylko jedno.
(Oliver Wendel Holmes)


Mała ojczyzna to termin, który niedawno pojawił się w polskiej publicystyce. Oddaje poczucie więzi z miejscem naszego urodzenia czy zamieszkania, jego lokalną historią i tradycjami.Aby zrozumieć swoją ojczyznę, najpierw trzeba poznać i zrozumieć swoją małą ojczyznę, ten otaczający skrawek ziemi stanowiący jedną z osiemnastu dzielnic Krakowa. „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie” – pisał poeta, pedagog, działacz charytatywny Stanisław Jachowicz (1796-1857).Świadomość lokalna umożliwia człowiekowi odkrywanie własnej tożsamości osobowej, poznanie siebie, rozumienie innych, szanowanie ich odmienności, określenie własnego miejsca na ziemi. Funkcją kultury jest także integrowanie grup społecznych i budowanie więzi międzyludzkich: wewnątrz społeczności szkolnej, pomiędzy szkołą i środowiskiem, w ramach lokalnej wspólnoty.Dlatego przygotowana została ta publikacja. Jest to owoc lokalnej współpracy Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice” z Gimnazjum Nr 43 i 44.

W imieniu wszystkich autorów „Przewodnika po mojej małej ojczyźnie – Wzgórza Krzesławickie” zapraszam wszystkich, szczególnie młodych mieszkańców dzielnicy, do zapoznania się z jego treścią i do aktywnego wypoczynku na szlakach, na których historia i zabytki przeplatają się ze współczesnością. Niech wędrówki wśród dworów i fortów, starych chałup, drewnianego kościoła, zalewu, parków, … zapewnią moc niezapomnianych wrażeń. Trzeba tylko otworzyć oczy, zobaczyć i chcieć.

Franciszek Dziadoń

autor pomysłu; dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie