Grębałów

Kontynuuj

Historia miejscowości sięga Średniowiecza; wtedy to nazwę wsi pisano: Grambalów, a należała najpierw do cystersów z Jędrzejowa, następnie do kapituły krakowskiej i podlegała parafii w Pleszowie. Za czasów Kazimierza Jagiellończyka powstał tu dwór i folwark, zaś w XVI w. właścicielem wsi był „krwawy burmistrz” – Erazm Czeczotka Tłokiński, znany gwałtownik i skrytobójca z czasów Renesansu.