Kantorowice

Kontynuuj

Wieś do 1288 r. należała do klasztoru Bożogrobców w Miechowie i podlegała parafii w Raciborowicach. W tym właśnie roku dzięki zgodzie księcia Leszka Czarnego prepozyt klasztoru w Miechowie, Piotr, przekazał Kantorowice komesowi Krzesławowi w zamian za Krzesławice.