Lubocza – kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia została erygowana w 1985 r. Kościół mieści się w budynku sióstr norbertanek przy ul. Niewielkiej. Nad wejściem widnieje płaskorzeźba przedstawiająca Patrona świątyni, wewnątrz zaś – ciekawe rozwiązania estetyczne (np. chrzcielnica