Lubocza

Kontynuuj

Lubocza to miejscowość notowana w źródłach historycznych już w II poł. XIII w., kiedy panował Bolesław Wstydliwy, a była w posiadaniu panien zwierzynieckich, czyli klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu, do 1945 r. Została osadzona na prawie magdeburskim przez mieszczan krakowskich – Henryka i Gerarda.