Łuczanowice

Kontynuuj

Stary łuczanowicki dwór, świadek najdawniejszej historii miejscowości, spłonął w XVIII w. Wówczas na jego miejsce zbudowano nowy, parterowy, na rzucie prostokąta, w stylu barokowo-klasycystycznym. Modrzewiowe deski zostały otynkowane, mansardowy dach pokryto gontem.

Łuczanowice

Kontynuuj

Osiedle Łuczanowice, włączone do królewskiego miasta Krakowa w 1975 r. (a od 1991 r. jako osiedle Dzielnicy XVII), od północy graniczy z Dojazdowem, od południowego wschodu z Wadowem, od zachodu z Luboczą, a od wschodu z będącymi już poza granicami Krakowa Krzysztoforzycami.