Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”

fort.jpgMDK w środowisku Wzgórz Krzesławickich działa od 1968 r. (fillia MDK im. J. Korczaka w osiedlu Szkolnym), a od 1971 jako samodzielna placówka. Początki MDK to parterowy barak w osiedlu Na Wzgórzach 39a, a od września 1974 roku pawilon w osiedlu Na Stoku 31a (obecnie sklep ABC, „Polo”). Od 5 stycznia 2000 r. MDK rozpoczął działalność w Forcie 49 „Krzesławice”. Od 8 czerwca 1982 r. do 10 października 2007 r. nosił imię Juliana Tuwima. MDK Fort 49 „Krzesławice” oferuje: zajęcia w ponad 85 grupach stałych, udział w imprezach, turniejach, festynach, koncertach; wernisaże i wystawy, spotkania edukacyjne i warsztaty, udział w akcjach „Lato w mieście” i „Zima w mieście”, uczestniczenie w międzynarodowych wymianach młodzieży, oprowadzanie turystów po obiekcie fortu, żywe lekcje historii, udział w działaniach charytatywnych…

okaadka.jpg,folder2.jpg, folder1.jpg