Neolit

W okresie ok. 5 000 lat p.n.e. zaczęli na te tereny przybywać z Moraw pierwsi osadnicy, prowadząc ograniczoną gospodarkę rolniczą. Stawiali domy ze spadzistymi dachami, jamami zasobowymi i grobami zmarłych w obrębie obejścia. Jedna osada mogła liczyć od 20 do 100 mieszkańców. Wykonywano naczynia z gliny i wypalano je w ogniu. Ludzie umieli już wytwarzać tkaniny, a narzędzia wyrabiali z kamienia i krzemienia. Mąkę uzyskiwano, rozcierając ziarno przy pomocy kamiennych żaren. Zajmowano się rolnictwem, hodowano: owce, kozy, bydło i świnie.