Parki

Krzesławice

Obok dworku znajduje się park. W 1840 r. Kazimierz Girtler pisał: „[…] spis roślin obejmował przeszło 800 gatunków tak w szklarni, jako i w gruncie”. Wspaniały kiedyś ogród i park zdewastowany został przez Niemców podczas II wojny światowej. Wycięto wtedy wiele drzew, które wcześniej sadził Hugo Kołłątaj. Do dziś można podziwiać w parku: czerwone buki, lipy, modrzewie i topole nadwiślańskie.

 

Łuczanowice

Wokół dworu rozpościera się fragment dawnego parku o powierzchni 4,6 ha założonego w stylu angielskim ze stawami i rzadkimi gatunkami drzew sadzonymi m.in. w formie alei.

Wadów

Park wokół dworu o powierzchni 2,3 ha.