Kazimierz Girtler (1804-1887)

Był synem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Sebastiana Girtlera, studiował filozofię i prawo na UJ. W latach 1832-1850 był dzierżawcą Krzesławic, Batowic i Kaliny Małej. Autor pamiętników, które są cennym źródłem wiedzy o terenach dzisiejszej Nowej Huty w I poł. XIX w.

Marian Gorzkowski (1830-1911)

Kontynuuj

Sekretarz i skarbnik Szkoły Sztuk Pięknych, najbliższy współpracownik, domownik i powiernik Jana Matejki. Autor dziennika prowadzonego w ciągu 17 lat życia mistrza, który – opublikowany w 1898 r. – stał się nieomal przyczyną skandalu, gdyż ujawniał rodzinne problemy wielkiego artysty.

Hugo Kołłątaj (1750-1812)

Kontynuuj

To słynny działacz polityczny okresu Oświecenia, ksiądz, publicysta, pisarz i filozof. Pochodził z rodziny szlacheckiej, ale wybił się szybko dzięki wykształceniu i energii. Jako trzydziestoletni człowiek zreformował Uniwersytet Jagielloński (Akademię Krakowską), wytyczając mu nowoczesną drogę rozwoju. Podjął działalność polityczną i szybko stał się najbardziej postępowym reformatorem ustroju Polski w XVIII w. Był twórcą Konstytucji 3 Maja, jednym z organizatorów powstania kościuszkowskiego.

Jan Matejko (1838-1893)

Kontynuuj

Ten najwybitniejszy polski malarz XIX w. od 1860 r. mieszkał w Krakowie. Miał ośmioro rodzeństwa. W wieku siedmiu lat stracił matkę i odtąd wychowywała go głównie ciotka. Największy wpływ na ukształtowanie się osobowości przyszłego artysty miał jego najstarszy brat, Franciszek – historyk, późniejszy docent Uniwersytetu Jagiellońskiego; on przekazał młodemu Jankowi kult przeszłości, zamiłowanie do szperania w starych księgach.

Jerzy Kirchmayer (1895-1959)

Kontynuuj

Jako 19-letni młodzieniec Kirchmayer został wcielony do armii austriackiej. Aresztowany na terenie Królestwa Polskiego przez władze rosyjskie, wywieziony w głąb Rosji. Po powrocie do kraju w grudniu 1918 r. został powołany do wojska, w okresie wojny polsko – bolszewickiej (1919-1920 r.) służył w 7 Pułku Artylerii.

Wstecz