Węgrzynowice

Kontynuuj

Po raz pierwszy o wsi Węgrzynowice należącej do parafii w Górce Kościelnickiej mówią dokumenty z końca XIV w. – wówczas wieś ta była własnością szlachecką. Następnie władali nią benedyktyni tynieccy, a w XVIII w. przejął ją skarb państwa, który odsprzedał miejscowość prywatnym właścicielom.