Podsumowanie projektu

We wtorek otwieramy wystawę prezentującą zdjęcia, które powstały w czasie gromadzenia materiałów do Przewodnika po mojej małej ojczyźnie - Wzgórza Krzesławickie.