Zalew w Zesławicach

Kontynuuj

Jego powierzchnia to ok. 30 ha. W zasadzie są to dwa zbiorniki wodne usytuowane na rzece Dłubni. Zbiornik nr 1 (od strony Nowej Huty) ma przy normalnym poziomie pojemność użytkową 245 tys. m3 wody, zaś zbiornik nr 2 (os strony Zesławic) 201 tys. m3.