Zalew w Zesławicach

Kontynuuj

Jego powierzchnia to ok. 30 ha. W zasadzie są to dwa zbiorniki wodne usytuowane na rzece Dłubni. Zbiornik nr 1 (od strony Nowej Huty) ma przy normalnym poziomie pojemność użytkową 245 tys. m3 wody, zaś zbiornik nr 2 (os strony Zesławic) 201 tys. m3.

Zesławice

Kontynuuj

Nazwa Zesławice pochodzi od imion: Zysław, Zdziesław, Zdzisław. Pierwsze informacje o wsi pochodzą z 1348 r., gdy była własnością zakonu Cystersów w Mogile, a podlegała parafii w Raciborowicach. Ulicowe centrum zabudowy znajdowało się w dolinie potoku Baranówka, na wschód od obecnej ul. Jeziorany.